Privacy statement

SWOA Klantportaal respecteert de privacy van jou als websitebezoeker. Wij vinden dat goede vrijwilligersbegeleiding samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit privacystatement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (door Google Analytics*) en error en crash informatie (door Rollbar**).

Eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens op het SWOA Klantportaal?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De website wordt beheerd door SWOA. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is SWOA formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze bezoek en contact gegevens zijn;

SWOA Slochterenweg 40 6835 DX Arnhem

026 3272266 info@swoa.nl

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens - bij voorkeur - indienen door een e-mail te sturen naar info@swoa.nl. Hierbij vragen wij je om ter controle van jouw identiteit een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij jouw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna, binnen de wettelijke termijn, contact met je opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2023. SWOA behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd wordt dit kenbaar gemaakt in het privacy statement.

*Google Analytics Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met Google. Daarnaast worden de gegevens die wel verwerkt worden, anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.

**Rollbar Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Rollbar afgesloten. Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met Rollbar. Daarnaast worden de gegevens die wel verwerkt worden, anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentie doeleinden.